FRS FORNELLS PROPOSA UN SERVEI PERSONALITZAT QUE DONA SUPORT A LA GESTIÓ GLOBAL DE LES EMPRESES, DIRIGIT BÀSICAMENT A PIMES I AUTÒNOMS, AIXÍ COM A PARTICULARS, PARTICIPANT EN LES QÜESTIONS QUE APORTIN VALOR AFEGIT I MILLORA EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL.

PARTICIPEM ACTIVAMENT EN EL PROCÉS DE CREACIÓ D'EMPRESES, OFERIM ASSESSORAMENT FISCAL, EXTERNALITZACIÓ DE SERVEIS COMPTABLES I LABORALS, AIXÍ COM SUPORT A LA GERÈNCIA.

SERVEIS

FISCAL

SERVEIS COMPTABLES
LABORAL

CONSULTORIA /ASSESSORAMENT

GERÈNCIA

PLANIFICACIÓ ECONÒMICA/FINANCERA
REESTRUCTURACIÓ ORGANITZACIONS /RECURSOS HUMANS
ANÀLISIS DE COSTOS DE SERVEIS / PRODUCTIUS
ELABORACIÓ PLANS ESTRATÈGICS ( COMERCIALS , ECONÒMICS, ETC.. )